Kinderfeestje Welkom Programma Over Pipita Contact Even voorstellen Links Foto en video Pipita.nl

BrainGym


Vanaf onze geboorte tot en met onze kleutertijd hebben we de tijd om ons voor te bereiden om op school te leren lezen en schrijven en wat daar verder op volgt.
De ontwikkeling van ons brein gaat gelijk op met de ontwikkeling van het lichaam. Onderling stimuleren zij elkaar. De kruipbeweging is hier een goed voorbeeld van. De samenwerking tussen links en rechts is een eerste vereiste om goed te kunnen leren en houdt verband met de coördinatie van het brein met de zintuigen en de rest van het lichaam (bijvoorbeeld de oog/hand-coördinatie).
Als het goed is verloopt dit proces als vanzelf op een speelse en natuurlijke manier en beleven we er zelfs plezier aan.

Toch is leren niet altijd leuk…..


Door negatieve stressoren kan het ontwikkelingsproces verstoord worden. Dit heeft tot gevolg, dat er niet naar verwachting gepresteerd wordt en dat men in een nederwaartse spiraal terecht kan komen.

De gevolgen kunnen heel verschillend zijn, zoals :

niet goed presteren

voor ‘dom’ versleten worden
moeite hebben met lezen en/of schrijven of andere vaardigheden.
het niet kunnen toepassen van eerder geleerde regels

(bv. omkering van de b en d)
concentratieproblemen
black-outs bij toetsen
hyperactief gedrag
niet lekker in 't vel zitten
een klunzig bewegingspatroon
allergische reacties
gepest worden of zelf pesten
faalangst
fysiek onbalans
autistisch gedrag

Veelal gaat het om negatieve stress die niet goed verwerkt is of wordt.

De adviezen die BG geeft zijn vooral fysieke oefeningen en massages die de blokkades in de energie op zullen lossen. Dat gebeurt d.m.v. oefeningen waarbij de eigen middenlijn overgestoken wordt, door eenvoudige (zelf)massages en stretch-oefeningen.


Het is voor iedereen  die letterlijk en figuurlijk in beweging willen komen, vanuit de behoefte om 'alles eruit te halen wat erin zit'. Dit kunnen kinderen of volwassenen zijn, die in leersituaties blokkades tegenkomen. Er wordt hierbij meer gefocust op mogelijkheden en kwaliteiten, dan op problemen.

Op momenten dat er sprake is van leersituaties kan iedereen deze oefeningen - voorwaardenscheppend - uitvoeren. Als er sprake is van negatieve stress die niet zomaar opgelost kan worden, is het mogelijk voor een individuele behandeling te kiezen.